Privacyverklaring (AVG)

Sandwijk Support, tevens handelend onder de handelsnaam Dataheerd, gevestigd aan De Woongaard 9, 4353 BZ te Serooskerke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onder de naam Dataheerd werkt Sandwijk Support samen met Jan Abrahim Vos, gevestigd aan Het Wiel 14, 4213 CL te Dalem.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (ook wel de General Data Protection Regulation, of afgekort de GDPR genoemd) is een verordening van de Europese Unie die een belangrijke wijziging vormt in het bestaande raamwerk voor het verwerken van persoonsgegevens van natuurlijke personen in de EU.
De AVG introduceert een reeks nieuwe of strengere vereisten die van toepassing zijn op bedrijven die persoonsgegevens verwerken. De verordening wordt van kracht op 25 mei 2018 en vervangt de huidige Europese richtlijn 95/46 EG, beter bekend als de Databeschermingsrichtlijn.

Contactgegevens
Paul Sandwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Sandwijk Support te Houten. Hij is te bereiken via 06-24527574 en info@sandwijksupport.nl.
Jan Abrahim Vos is te bereiken via 06-17450948 en info@janabrahimvos.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sandwijk Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– Skype-, Facetime- of Zoom adressen

Bedrijfsmatige gegevens die wij verwerken
Sandwijk Support en Dataheerd verwerken en beheren persoons- en andere gegevens die ter beschikking zijn gesteld door zakelijke partners van Sandwijk Support en Dataheerd.
Sandwijk Support is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gegevens, maar wel voor de veiligheid en beschikbaarheid van deze gegevens op de servers van Sandwijk Support en Dataheerd. Sandwijk Support spant zich tot het uiterste in om deze gegevens uitsluitend ter beschikking te stellen aan de rechtmatige eigenaar van deze gegevens en aan allen die door deze eigenaar gemachtigd zijn om de gegevens in te zien en/of te wijzigen.
Opslag en backup van gegevens vindt uitsluitend plaats op de eigen computers en beveiligde servers van Sandwijk Support en Dataheerd.
Uitsluitend ten behoeve van zakelijk beheer geeft Sandwijk Support toegang tot gegevens van derden aan Jan Abrahim Vos, welke gehouden is aan dezelfde privacyvoorschriften als beschreven in dit document.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Sandwijk Support verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
-Gegevens m.b.t. persoonlijke en spirituele ontwikkeling die zijn verstrekt tijdens individuele consulten van Sandwijk Support.
-Gegevens nodig voor praktijkvoering en facturering.

Met welke doelen wij persoonsgegevens verwerken
Sandwijk Support verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om het persoonlijk proces en ontwikkeling van ieder individu goed te kunnen volgen;
– Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om te communiceren over afspraken of inhoudelijke zaken.
– Om te informeren over wijzigingen.
– Het afhandelen van facturering en betaling.
– Voor eventueel overleg met collega DA leraren of DA supervisoren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sandwijk Support neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Sandwijk Support gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sandwijk Support bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-Persoonsgegevens gerelateerd aan individuele sessies: Zo lang als je ingeschreven wenst te blijven als individuele student.
-Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten minimaal 15 jaar.
-Standaard financiële persoonsgegevens : Fiscale Bewaartermijn minimaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sandwijk Support verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bedrijven die onze financiële gegevens verwerken – bijvoorbeeld onze accountant – draagt ook zorg voor de vertrouwelijke en beveiligde verwerking van factuur- en adresgegevens. Sandwijk Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sandwijk Support gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Toestemming gegevens inzien of gegevensverwerking intrekken
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sandwijk Support.
U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sandwijksupport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.